ورود کاربران

ورود به شبکه اجتماعی

ورود به انجمن

سال ها پیش به صورت اتفاقی با تعدادی از بزرگترین اساتید موسیقی نواحی ایران آشنا شدیم ، به مدت چند روز فرصتی بود تا با این اساتید بزرگ آشنا شویم و با افکار آنها و زندگیشان آشنا شویم همین مدت کوتاه کافی بود تا به آن عزیزان علاقه مند شویم و سعی در زنده نگه داشتن هنر آنها و ساز موسیقی آنها داشته باشیم .

 

مدت ها در این رابطه تحقیق کردیم و اما نکته ی جالب توجه این بود که متاسفانه این اساتید در فرهنگ ما گمنام مانده اند و حتی سازهای اصیل ایرانی نیز در یادها نمانده ، این گروه برآن شد تا قدمی بزرگ برای زنده نگه داشتن هنر موسیقی نواحی ایران بردارد و برای هنرمندان گمنام این سرزمین فرصتی برای معرفی آنها ایجاد کنیم.

بسیاری از هنرمندان بزرگان از یادها رفته و فراموش شده اند سعی بر این داریم تا یاد آن ها را زنده نگه داریم .

این گروه پس از سال ها تحقیق در رابطه با هنر موسیقی نواحی اکنون موفق شده تا با بانک اطلاعاتی قوی قدم در این راه بردارد.

اکنون از شما کمک میخواهیم تا با ما در این راه عظیم همقدم شوید...