ورود کاربران

ورود به شبکه اجتماعی

ورود به انجمن

سال تاسیس :  1382
موسس :

ملک محمد محمد زاده

 

اجراهای مهم  :  
 1- 24سال فعالیت موسیقایی ساز قشمه از سال 68
2- کسب مقام اول و دیپلم افتخار در ساز قوشمه در دومین جشنواره موسیقی مقامی خراسان  شمالی سال 1385
3- کسب مقام برتر در شهرستان شیروان در سال 1386
4- کسب مقام دوم در ساز و قوشمه در جشنواره موسیقی مقامی خراسان شمالی در سال های 91-92
5- کسب مقام سوم گروه نوازی در جشنواره ملی خلیج فارس در خراسان شمالی سال92
6- کسب مقام اول در المپیاد فرهنگی، ورزشی عشایر کشور در سال های 90 -89 در شهرستان سمیرم و فریدون شهر استان اصفهان
7- کسب مقام برتر در جشنواره عشایر کشور در استان زنجان سال 91
8- کسب مقام اول در جشنواره فرهنگی، هنری، ورزشی استان گلستان (شهر کلاله) در سال 92
9- بهره مندی از تجربیات اساتید بزرگ موسیقی مقامی استان همچون علی خان آبچوری به مدت 5 سال
10- شرکت در جشنواره های متعدد فرهنگی و هنری از سال 68 تاکنون
11- عضو صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و هنرمندان و بسیج هنرمندان