ورود کاربران

ورود به شبکه اجتماعی

ورود به انجمن

گروه موسیقی دلشدگان

تاسیس : 1382

سرپرست : 

رامین میلانی( سنتور )                                   

اعضاء گروه :

کیوان نعمت الهی ( تار )

امیرمحسن حجازی ( بربط )
پیمان اسماعیلی ( کمانچه )
علیرضا عراقی مقدم ( آواز )
فرهود تاج بخش ( تمبک )  
جلال کیمیا قلم (دف )