ورود کاربران

ورود به شبکه اجتماعی

ورود به انجمن

گروه موسیقی کامکارها

گروه موسیقی کامکارها

معیشت خانوادگی تقریباً در تمام نقاط دنیا، پیشینه کهنی دارد. در برخی ادوار تاریخ سرزمین ما نیز انتقال شغل از پدر به پسر امری حتمی و گریز ناپذیر بوده است.

ادامه مطلب...

گروه موسیقی چارتار

گروه موسیقی چارتار

تا همین چند سال پیش موسیقی ایران فقط به دو بخش سنتی و پاپ تقسیم می شد و تا چند سال قبل تر از آن اصلا موسیقی پاپ هم وجود نداشت.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...

  1. گروه الغدیر