ورود کاربران

ورود به شبکه اجتماعی

ورود به انجمن

متولد : 1383 / تهران

 


اساتید : خانم فهامی ،اهورا پارسا ،
شروع فعالیت  : پنج سالگی
تخصص : تنبور

 


اجراها :
اجرا در سالن شهید چمران کرج
اجرا در فرهنگسرای کوثر کرج
اجرا  در سالروز بزرگداشت حکیم عمر خیام سالن خیام ( اردیبهشت سال 1391)
 اجرا به مناسبت روز جهانی کودک به مدت چهار روز در کاخ نیاوران (مهر ماه سال 1391 )
شاهنامه خوانی همراه با تنبور نوازی و نواختن مقامهای تنبور در کاخ نیاوران