ورود کاربران

ورود به شبکه اجتماعی

ورود به انجمن

سازهاى زهى - مضرابى

سازهاى زهى - مضرابى

 

سازهاى زهى - مضرابى به آن دسته از سازها گفته مى‌شود که داراى زه باشند و به وسيلهٔ مضراب، زخمه زده شوند. اين دسته از سازها داراى کاسه در ته ساز، دسته و سر هستند. سازهاى زهى - مضرابى از نظر شکل ظاهرى و ساختمان با يکديگر متفاوتند. اين سازها شامل تار، سه تار، عود، دو تار، تنبور، رباب و قانون هستند.

ادامه مطلب...

سازشناسی - معرفی سازهای مختلف

سازشناسی - معرفی سازهای مختلف


 کمانچه: در دایره المعارف فارسی ج 2 ذیل کمانچه آمده است: از سازهای زهی قدیم ایران و در واقع نوع تکامل یافته رباب، کاسه گرد و پایه آهنی دارد و مانند تار و ویولن سیمهای آن را با گوشی محکم و کوک می کنند، کمانی که با آن کمانچه را می نوازند کمانه نام دارد و همان است که در ویولن کلمه فرانسوی آرشه به معنی کمان کوچک جای آن را گرفته است.

ادامه مطلب...

معرفی ساز بالابان

معرفی ساز بالابان

این ساز از یک لوله استوانه ای چوبی و یک قسمت سر مرکب از قمیشی دو زبانه ای تشکیل شده است. در روی لوله هفت سوراخ در جلو و یک سوراخ در عقب تعبیه شده است.

ادامه مطلب...

معرفی ساز سنتور

معرفی ساز سنتور

اولين اثري که از سازهاي شبيه سنتور به دست آمده اثري است از حجاري هاي دوره هاي آشوريان و بابليان در 669 قبل از ميلاد که نشان مي دهد اين ساز را به وسيله بند به گردن مي آويختند.

ادامه مطلب...